Zoeken naar coaching medewerkers

Personal Coaching Improving performance, reducing risk.
Het versterken van de rol van de medewerkers binnen diefstalpreventie. Het bewustmaken en sensibiliseren van de medewerkers. Vaardigheden in het voorkomen van diefstal op een klantgerichte manier. Dos en donts in het omgaan met diefstal. One-on-one coaching op maat van de medewerker.
Individuele coaching OFO IFA.
Een coaching verloopt als volgt.: Je start met je vraag zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Vervolgens definieer je duidelijk je doel. Je gaat op zoek naar wat je afremt, maar ook naar je hulpbronnen. Je stelt een actieplan op, en je onderneemt actie op het terrein.
Coaching Fusion Teams.
Samen denken we na over hoe we ons voelen, waarom we dit werk doen en wat onze doelstellingen zijn. Zoiets versterkt ons team. De medewerkers kunnen elkaar ook onderling coachen en ondersteunen. Daarom probeer ik diverse en complementaire duos bij elkaar te zetten. Je kunt ook oudere collegas met meer anciënniteit voor coaching inzetten. Elke jeugdwerker is een voorbeeld voor de ander. We werken in onze coaching met spontaan aanspreken en stimuleren. We passen enkel een positieve benadering toe. Wij gebruiken voorbeeldfiguren die binnen de werking optreden als informele coach. Het zijn ook onze sleutelfiguren bij veranderingsprocessen. Dit zijn de mensen die je moet meekrijgen in je verhaal. Bij ons is het zo dat de plaatselijke coördinator verantwoordelijk is voor het ondersteunings en coaching proces. Hij duidt ook laaggeschoolde begeleiders aan als peter van bijvoorbeeld een nieuwkomer. De coördinator volgt wel op en houdt het overzicht.
VIVO Individueel coachen van medewerkers.
De deelnemers inzicht geven in de verschillende aspecten van coaching en hoe dit de motivatie van de werknemers kan aandrijven of afremmen. We werken vanuit concrete cases en zoeken naar manieren om coaching vorm te geven en de motivatie van medewerkers te verhogen of te behouden.
Coaching werknemers.
vage functionele klachten. accute hyperventilatie en fobieen. kind met faalangst en hoofdpijn. angstaanvallen en hartkloppingen. Hoe werken we? Wat is oplossingsgerichte coaching? Verbale of niet verbale therapie. Verhoog uw veerkracht in tijden van Corona. creeer ruimte en richting met uw medewerkers.
Coachen en leidinggeven I-Diverso.
Coaching op maat. Opleidingen en workshops. Coachen en leidinggeven. In deze opleiding, die als doel heeft om de leidinggevende in zijn rol te versterken, gaat de coach dieper in op de relatie tussen de leidinggevende en zijn team. Vragen als hoe motiveer je je medewerkers, hoe ga je om met weerstand en moeilijkheden, welke leiderschapsstijl hanteer je, etc. worden in deze opleiding beantwoord. Leidinggevenden, begeleiders en/of coaches die hun leidinggevende of coachende rol op een positieve manier willen versterken. Jij bent als leidinggevende, begeleider en/of coach een cruciale factor voor het welbevinden en de productiviteit van je medewerkers. De manier waarop je je doelstellingen nastreeft, met je medewerkers omgaat en hoe je communiceert, zijn bepalend voor de motivatie en de resultaatgerichtheid van je medewerkers. I-Diverso biedt meerdere opleidingen aan rond het thema coachen en leidinggeven. Je kan ieder thema afzonderlijk of gecombineerd aanvragen. Wij zorgen ervoor dat iedere opleiding is afgestemd op jouw specifieke werk en leeromgeving. Hoe moet je inspelen op de ontwikkelingskansen en noden van de individuele medewerkers en het team? Welke leiderschapsstijl geniet jouw voorkeur? Hoe communiceer je met het team vragen stellen, luisteren, feedback geven? Wat is coachen?
Coaching voor werkgevers Maroesja Grabijn werken vanuit je essentie Maroesja Grabijn. Coaching voor werkgevers Maroesja Grabijn werken vanuit je essentie.
Hoe gaan we aan het werk. Je wilt graag gehoor geven aan de onzekerheden van je werknemers, maar je hebt niet de tijd om hier voldoende aandacht aan te schenken? Ik ga met de medewerkers werken aan hun uitdaging en daar waar nodig voeren we een drieluik gesprek. We sluiten één overzichtelijke overeenkomst, waarna ik in het aantal gevraagde coaching uren mijn capaciteiten ga inzetten om jouw werknemer weer gemotiveerd en met nieuwe inzichten aan het werk te krijgen. Mocht je nieuwsgierig zijn geworden naar wat ik voor jouw bedrijf en medewerkers kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact met mij op.
Coaching werknemers.
vage functionele klachten. accute hyperventilatie en fobieen. kind met faalangst en hoofdpijn. angstaanvallen en hartkloppingen. Hoe werken we? Wat is oplossingsgerichte coaching? Verbale of niet verbale therapie. Verhoog uw veerkracht in tijden van Corona. creeer ruimte en richting met uw medewerkers.

Contacteer ons